pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

En compliment del que estableix legislació relativa a la protecció de dades espanyola i europea, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades o Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) CLUB DE GOLF LLAVANERAS (des d’ara GOLF LLAVANERAS), amb domicili al Camí del Golf núm 49-51, de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) i CIF G08366908, li informa que és el responsable del tractament de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, a través de qualsevol dels nostres formularis , dels obtinguts com a conseqüència de la relació que Vostè mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i utilització de la pàgina web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

GOLF LLAVANERAS tractarà les dades que ens faciliti a través de l’apartat “Fes-te soci” de la pàgina web per contactar amb vostè i informar de les condicions d’entrada del Club. Així mateix, les seves dades seran tractades per enviar-li comunicacions comercials per qualsevol via, per tal de mantenir-lo informat d’aquells dels nostres productes i serveis similars als sol·licitats per Vostè, així com per a qualsevol altra comunicació que haguem de mantenir amb vostè.

Un cop adquirida la condició de soci del Club, GOLF LLAVANERAS, tractarà les dades facilitades a través del corresponent formulari o aquells que pogués obtenir com a conseqüència de la seva relació amb el Club per tal de gestionar la relació que Vostè manté amb nosaltres, així com per enviar-li comunicacions comercials per qualsevol via, per tal de mantenir-lo informat d’aquells dels nostres productes i serveis similars als sol·licitats per vostè, així com per a qualsevol altra comunicació que haguem de mantenir amb vostè.

De la mateixa manera GOLF LLAVANERAS tractarà les seves dades per atendre les peticions, consultes o reclamacions que puguin cursar a través de l’apartat “Contacte” de la pàgina web.

Si vostè cursa una reserva online, tractarem les seves dades per a la gestió de la reserva, així com per, si escau, posar-nos en contacte amb vostè si existís qualsevol canvi o qüestió relacionada amb aquesta petició que fos necessari comunicar-li. També tractarem les seves dades per per enviar-li comunicacions comercials per qualsevol via, per tal de mantenir-lo informat d’aquells dels nostres productes i serveis similars als sol·licitats per vostè.

GOLF LLAVANERAS tractarà les seves dades personals per personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la pàgina web, així com per realitzar estudis estadístics sobre l’ús de la pàgina web i l’acollida dels productes i serveis de GOLF LLAVANERAS,

Així mateix, obtindrem i tractarem dades de caràcter personal mitjançant l’ús de cookies, d’acord amb la Política de Cookies de GOLF LLAVANERAS que pot consultar a través del següent enllaç (golfllavaneras.com/política-de-cookies).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació mantinguda amb vostè en donar-se d’alta com a soci del Club o cursar una reserva, així com el consentiment exprés que, si escau, ens hagi facilitat per als tractaments addicionals consistents en l’enviament de comunicacions comercials.

Pel que fa al tractament de les seves dades per atendre les peticions, consultes o reclamacions, la base que legitima aquest tractament és l’obligació legal de GOLF LLAVANERAS d’acord amb la normativa de defensa dels consumidors i usuaris.

La base que legitima el tractament de les seves dades personals per personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la pàgina web, així com per realitzar estudis estadístics és l’interès legítim de GOLF LLAVANERAS de millorar les seves funcionalitats i el servei prestat a l’Usuari.

Li recordem que en els casos en què el tractament es dugui a terme en atenció al consentiment prestat per l’Usuari, aquest podrà revocar en qualsevol moment notificant via correu electrònic a club@golfllavaneras.com, o bé per via postal a CLUB DE GOLF LLAVANERAS: Camí del Golf 49-51, Sant Andreu de Llavaneres, 08392, Barcelona.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Tant les dades personals proporcionades, com els obtinguts de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut es conservaran únicament pel temps que sigui necessari per a prestar-li el servei sol·licitat o per atendre la seva sol·licitud, conservant-se en el seu cas pel temps legalment establert per atendre eventuals reclamacions, o d’acord amb la normativa aplicable.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals de l’Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:

MailChimp és una plataforma en línia de màrqueting propietat de The Rocket Science Group LLC, els servidors es troben ubicats a Geòrgia, EUA, país que no ofereix el nivell de seguretat exigit per la normativa europea aplicable.

Aquesta companyia, però, es troba adherida al marc de privacitat Privacy Shield, complint amb els estàndards de privacitat establerts i garantint la confidencialitat de la informació tractada tal com es detalla en la seva Política de Privacitat que pot consultar aquí: https: // mailchimp.com/legal/privacy/

En cas que GOLF LLAVANERAS tingui la intenció de transferir dades personals a qualsevol altra entitat que es trobi situada en un tercer país, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió o, si escau, de les garanties aplicades per garantir la seguretat de les seves dades.

Quines mesures apliquem per a garantir la confidencialitat, integritat, i disponibilitat de les seves dades?

GOLF LLAVANERAS es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades TRACTATS, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials per GOLF LLAVANERAS, qui es compromet a informar de i a garantir que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GOLF LLAVANERAS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GOLF LLAVANERAS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que li incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Els interessats, podran exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments si és el cas prestats, mitjançant carta dirigida GOLF LLAVANERAS o enviant un correu electrònic a club@golfllavaneras.com En aquest sentit, l’informem que té a la seva disposició models d’exercici dels esmentats drets a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’autoritat competent en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades), quan ho consideri que els seus drets hagin pogut ser vulnerats.

 

Scroll to top