JUNTA DIRECTIVA I COMITÈ

Junta Directiva

President D. Joan Camprubí Potau
Vicepresident D. Sebastià Alegre Rosselló
Secretari Dª. Montserrat Bosch Solé
Tresorer D. Jordi Oliveras Coll
Capità de Camp D. José A. Via Fernández
Vicepresidente 2º D. Manuel Garriga Calonge
Vocal Àrea Joves D. Juan Isidro Serra Ceballos
 
Vocals D. Josep Mª Alemany Viza
Dª. Isabel Bernades Viladomiu
Dª. Mercedes Durbán Monreal
D. Jordi Fíguls Torres
D. Isidre García Soler
Dª. Astrid Masagué Winkels
D. Manuel Medir Santamaría
D. Estebán Rodés Monegal
D. Juan Carlos Rovira Ventín
D. Ignacio Soldevila Trallero

Comitè de Competició

Capità de camp Sr. José Antonio Via Fernández
Delegat Masculí i Infantil Sr. Andreu Pérez Saldaña
Delegada Femenina
Delegat Senior
Scroll to top