JUNTA DIRECTIVA I COMITÈ

Junta Directiva

President Sr. Joan Camprubí Potau
Vicepresident Sr. Sebastià Alegre Rosselló
Secretari Sr. Sebastià Alegre Rosselló
Tresorer Sr. Jordi Oliveras Coll
Capità de Camp Sr. José A. Via Fernández
Vicepresidente 2º Sr. Manuel Garriga Calonge

Vocal Àrea Social

Vocal Àrea Joves

Sra. Astrid Masagué Winkels

Sr. Juan Isidro Serra Ceballos

 
Vocals Sra. Isabel Bernades Viladomiu
Sr. Isidre García Soler
Sr. Manuel Medir Santamaría
Sr. Estebán Rodés Monegal

 

Comitè de Competició

Capità de camp Sr. José Antonio Via Fernández
Delegat Masculí i Infantil Sr. Andreu Pérez Saldaña
Delegada Femenina Sra. Irrene Mlatiati
Delegat Senior
Scroll to top